Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Bitwa przasnyska

WIELKI EXODUS POLAKÓW

Od 29 listopada 2010 r. do 10 stycznia 2011 r. można oglądać wystawę pt. Wielki exodus Polaków opowiadającą o Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym. Wystawa przygotowana została przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce w oparciu o materiały własne oraz ze zbiorów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorką scenariusza i komisarzem wystawy jest Joanna Zyśk, autorką opracowania plastycznego - Monika Pełtak.
2010-12-02

PRZASNYSZ NA KARTACH HISTORII

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
zaprasza
na otwarcie wystawy

PRZASNYSZ NA KARTACH HISTORII

w czwartek 28 października 2010 r.
o godz. 14.00, w siedzibie Muzeum
ul. Kilińskiego 2 (Urząd Miasta), III piętro
2010-10-27

XV CIECHANOWSKA JESIEŃ POEZJI

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu

zapraszają
na spotkanie

z medioznawcą
dr Hanną Karp

w ramach XV Ciechanowskiej Jesieni Poezji

w środę 6 października o godz. 11.00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Przasnyszu
ul. Kilińskiego 2, II piętro
2010-10-02

PRZASNYSZ SOLIDARNY

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
oraz
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
zapraszają
na uroczystość otwarcia wystawy

PRZASNYSZ SOLIDARNY

w dniu 24 września o godz. 14.00
w siedzibie Muzeum ul. Kilińskiego 2
2010-09-23

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną naszego muzeum. Zapraszamy na wiele ciekawych lekcji muzealnych.

1. POETA PĘDZLA I DŁUTA.
ANDRZEJ STASZEWSKI SPOTKANIE Z ARTYSTĄ

Czas trwania: 40 minut
Odpłatność: 2 zł od osoby
Lekcja dostępna w ofercie we wrześniu 2010 r., adresowana do uczniów wszystkich etapów kształcenia

2. KATYŃ – PAMIĘTAMY 1940 – 2010

Czas trwania: 40 minut
Odpłatność: 2 zł od osoby
Lekcja dostępna w ofercie od października do grudnia 2010 r., adresowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

3. POZNAJEMY ZABYTKI PRZASNYSZA. SPACER PO MIEŚCIE


Czas trwania: od 40 do 80 minut
Odpłatność: 2 zł od osoby
Lekcja dostępna w ofercie do końca czerwca 2011 r., adresowana do uczniów wszystkich etapów kształcenia

4. NAGROBKI KOŚCIELNE ORAZ NEKROPOLIE PRZASNYSKIE. ZWIEDZANIE CMENTARZY: PARAFIALNEGO,
ŻYDOWSKIEGO I EWANGELICKIEGO

Czas trwania: od 50 do 60 minut
Odpłatność: 2 zł od osoby
Lekcja dostępna w ofercie od 20 października do 30 listopada 2010 r.

5. BAJKI PANA STANISŁAWA – PROZA LUDOWA Z OKOLIC PRZASNYSZA

Wspólne czytanie Powieści i opowiadań ludowych z okolic Przasnysza autorstwa Stanisława Chełchowskiego (1866 – 1907) z Chojnowa

Czas trwania: około 60 minut
Odpłatność: 2 zł od osoby
Lekcja dostępna w ofercie od września do czerwca 2011 r., adresowana do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

6. SOLIDARNY PRZASNYSZ
Lekcja prowadzona jest w oparciu o wystawę czasową: Z dziejów przasnyskiej Solidarności


Czas trwania: około 60 minut
Odpłatność: 2 zł od osoby
Lekcja dostępna w ofercie od października do 20 listopada 2010 r., adresowana do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

7. PRZASNYSZ NA KARTACH HISTORII
Lekcja prowadzona w oparciu o wystawę stałą

Czas trwania: około 60 minut
Odpłatność: 2 zł od osoby
Lekcja dostępna w ofercie od listopada 2010 r. do czerwca 2011 r., adresowana do uczniów wszystkich etapów kształcenia

8. WIELKANOC NA KURPIACH
Warsztaty etnograficzne

Czas trwania: 60 minut
Odpłatność: 2 zł od osoby
Lekcja dostępna w ofercie od marca do kwietnia 2011 r., adresowana do uczniów wszystkich etapów kształcenia

Rezerwacja terminów zajęć: tel. 29 752 28 66
2010-09-17

POETA PĘDZLA I DŁUTA - ANDRZEJ STASZEWSKI

Muzeum Historyczne w Przasnyszu zaprasza do zwiedzania wystawy "Poeta pędzla i dłuta - Andrzej Staszewski". Wystawa, prezentująca dorobek artystyczny twórcy ludowego, związanego z gminą Krzynowłoga Mała, zorganizowana została ze zbiorów Muzeum, Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu oraz kolekcjonerów: Mariusza Bondarczuka, Agnieszki Gadomskiej, Anny Kaszubowskiej, Włodzimierza Kowalskiego i dr. Waldemara Krzyżewskiego. Na ekspozycji pokazano sześć obrazów oraz ponad siedemdziesiąt rzeźb artysty z Krajewa. Ekspozycja czynna będzie do 15 września 2010 r.
Wystawa prac Andrzeja Staszewskiego pod tym samym tytułem prezentowana była poprzednio w Krzynowłodze Małej - od 3 do 20 lipca.
2010-07-29

NOC MUZEÓW POD HASŁEM "PRZASNYSZ, JAKIEGO NIE ZNAMY"

MUZEUM HISTORYCZNE, UL. KILIŃSKIEGO 2, 15 MAJA 2010 R., III PIĘTRO, GODZ. 18.00 – 22.00

W programie między innymi:
- wystawy czasowe: 1.Napoleon a Polska
2. Katyń Pamiętamy 1940-2010
3. „… znowu mgłą dymił las smoleński”
- godz. 18.00 – „Rymowanki dla dzieci”. Spotkanie z Mieczysławem Stusińskim
- godz. 19.00 – projekcja filmu „Tworzymy własną legendę”
- godz. 20.00 – performance Wojciecha Jana Ciesielskiego

Ponadto liczne atrakcje, niespodzianki oraz pamiątki regionalne dla dzieci i dorosłych
2010-05-12

VI DNI SARBIEWSKIEGO W MUZEUM

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
oraz
Miejski Dom Kultury im. S. Ostoi-Kotkowskiego
zapraszają
z okazji VI Międzynarodowych Dni Księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
na wykład

Pana Lecha Bobiatyńskiego
z Uniwersytetu Warszawskiego

"Poetyka M. Barberiniego a poetyka M.K.Sarbiewskiego. Przykłady"

w dniu 7 maja 2010 r. (piątek) o godz. 11.00
w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu
(sala po bibliotece)
2010-05-05

IV MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

pod hasłem:
Dogoniłeś mnie Jeźdźcze niebieski

Regulamin:
Organizator konkursu:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Współorganizatorzy:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Związek Literatów na Mazowszu

Celem konkursu jest:
 popularyzacja poezji,
 zwrócenie uwagi na nadprzyrodzony wymiar życia człowieka, na jego odniesienie do Boga i wartości duchowe,
 ukazywanie w poetyckiej formie problemów transcendentnych, filozoficzno-moralnych, ogólnorefleksyjnych, dotyczących walki wewnętrznej człowieka i trudnych dla niego wyborów pomiędzy „być”, a „mieć”,
 przybliżenie i promocja postaci św. Stanisława Kostki w związku
z przypadającą 460. rocznicą urodzin świętego,
 wymiana dorobku twórczego poetów przasnyskich z twórcami innych rejonów.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest zarówno do twórców zrzeszonych jak i niezrzeszonych w związkach. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w terminie do 30 czerwca 2010r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres organizatora zestawu 2 tematycznych wierszy w 3 egzemplarzach, pisanych na maszynie lub w wydruku komputerowym w ramach kategorii ogólnej. Autorzy mogą przysłać dodatkowo trzeci tekst nawiązujący do życia i postaci św. Stanisława Kostki lub miejsc z nim związanych w ramach kategorii specjalne. Utwór ten winien być oznaczony Kategoria Specjalna. Nadesłane utwory nie mogą być wsześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach.

 Każdy z utworów należy podpisać pseudonimem (godłem). Takie samo godło winno widnieć na dodatkowo załączonej (zaklejonej) kopercie, w której ma być zawarta informacja o autorze (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, krótka notka o dorobku twórczym).
 Nadesłanie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację i recytację nagrodzonych utworów bez honorarium dla autorów.
 Wiersze oceniać będzie jury, w skład którego wejdą oprócz przedstawicieli organizatorów, profesjonalni krytycy i znawcy poezji.
 Jury przyzna trzy główne Nagrody oraz 3 wyróżnienia w kategorii ogólnej a także Nagrodę Specjalną za utwór dotyczący św. Stanisława Kostki.
 Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej imprezy finałowej w październiku 2010r.
 O terminie imprezy finałowej zostaną powiadomieni tylko laureaci.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz do innego podziału nagród.
 Organizator nie ma obowiązku zwracania kosztów przejazdu na imprezę finałową.
 Nagrody nieodebrane przechodzą na rzecz organizatorów, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach wysyłane będą pocztą.

Utwory należy przesłać na adres:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ul. J. Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz

z dopiskiem: IV Mazowiecki Konkurs Literacki

Wszelkich informacji udziela koordynator pod nr telefonu 500 313 240
lub pod adresem e-mailowym: b_parzuchowska@o2.pl
2010-04-30

PROMOCJA KSIĄŻKI DR TERESY KACZOROWSKIEJ

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury im. S. Ostoi-Kotkowskiego
oraz
Klub Gazety Polskiej w Przasnyszu

zapraszają

na promocję książki dr Teresy Kaczorowskiej

DZIECI KATYNIA

w dniu 28 kwietnia 2010 r. (środa) o godz. 13.00
w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu (Klub Otwartego Umysłu)
2010-04-26

UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE W PRZASNYSZU I ROSTKOWIE

Podczas uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu kierownik Muzeum Historycznego Piotr Kaszubowski wygłosił referat nt. "Pamięć Katynia na Ziemi Przasnyskiej".

W Rostkowie, po mszy św., odprawionej przez ks. Adama Chmielewskiego posadzono dąb upamiętniający prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz odsłonięto pomnik rtm. Adama Bartosiewicza dłuta Jana Stępkowskiego. W szkole podstawowej w Rostkowie została otwarta wystawa "Katyń Pamiętamy 1940-2010" autorstwa Piotra Kaszubowskiego (scenariusz) i Adama Wiśniewskiego z Muzeum Kultury Kurpiowskiej (oprawa plastyczna). Program artystyczny przygotował Klub Literacki "Przaśnik" oraz Miejska Biblioteka Publiczna.

*

22 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu przy ul. Mazowieckiej odbyło się spotkanie nt. Zbrodni Katyńskiej. Młodzież wysłuchała prelekcji dr. Piotra Łysakowskiego z IPN oraz Piotra Kaszubowskiego, kierownika Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Szkoła w oparciu o materiały muzealne przygotowała wystawę Katyń 1940, przedstawiającą ofiary Zbrodni Katyńskiej z powiatu przasnyskiego.
2010-04-30

"PRZAŚNIK" A. D. 2010

Do 20 kwietnia 2010 r. TPZP czeka na nominacje do tegorocznej nagrody "Przaśnika". Nagrodę przyznaje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej raz w roku jednej osobie za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej. Nominacje prosimy zgłaszać wraz z pisemnym uzasadnieniem do Muzeum Historycznego, Przasnysz, Kilińskiego 2.
2010-04-02

WARSZTATY ETNOGRAFICZNE

Muzeum Historyczne w Przasnyszu zaprasza do udziału w warsztatach etnograficznych dla młodzieży szkolnej, które odbędą się 16 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Zapisy przyjmujemy i szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie.
Źelganoc na Kurpśach - zajęcia warsztatowe przybliżające zwyczaje i obrzędy wielkanocne charakterystyczne dla wsi kurpiowskiej. Uczestnicy zajęć, po części teoretycznej, wykonają palmę z bibuły (Puszcza Zielona) lub pisankę oklejaną sitowiem i wełną (Puszcza Biała).
Czas trwania: 60 minut
Lekcja adresowana jest do wszystkich etapów kształcenia.
Odpłatność: 2 zł od osoby.
2010-03-11

SPOTKANIE Z KS. STANISŁAWEM MAŁKOWSKIM

Klub Gazety Polskiej w Przasnyszu
Miejski Dom Kultury
im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego
Muzeum Historyczne w Przasnyszu

zapraszają na spotkanie

z ks. Stanisławem Małkowskim,
legendarnym kapelanem "Solidarności"
przyjacielem ks. Jerzego Popiełuszki

w dniu 15 marca 2010 roku (poniedziałek)
o godz. 17.00
w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu
(Klub Otwartego Umysłu)

Spotkanie poprowadzi red. Wojciech Sumliński
2010-03-11

1 MARCA - MUZEUM NIECZYNNE

W dniu 1 marca 2010 roku Muzeum Historyczne będzie zamknięte z powodu wyjazdu służbowego pracowników na szkolenie BHP do Ostrołęki.

PRZEPRASZAMY
2010-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

Muzeum Weterynarii w Przasnyszu

Urząd Miasta w Przasnyszu

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Galeria Marka Kraussa

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana

Przasnysz zapomniana bitwa

Bitwa przasnyska

Andrzej Staszewski

Związek Literatów na Mazowszu

Sanktuarium ¶w. Stanisława Kostki