Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Bitwa przasnyska

UWAGA!

SERWIS ARCHIWALNY
ADRES NOWEJ STRONY: www.muzeumprzasnysz.pl
2015-04-28

BOŻONARODZENIOWE WARSZTATY ETNOGRAFICZNE

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
zaprasza na
WARSZTATY ETNOGRAFICZNE

Idą święta...

Terminy zajęć:
05.12.2013 - 20.12.2013

Czas trwania - 45-60 minut
Opłata - 2 zł od osoby

Rezerwacja pod nr tel. 29 752 28 66
2013-12-02

REFERAT I WYSTAWY O POWSTANIU STYCZNIOWYM

Burmistrz Przasnysza
Dyrektor Muzeum Historycznego
i koło historyczne Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej „14 Pułk Strzelców Syberyjskich z Przasnysza”

serdecznie zapraszają mieszkańców Przasnysza

na uroczystości związane z zakończeniem obchodów
150. rocznicy Powstania Styczniowego na Ziemi Przasnyskiej.

W programie:

14.11.2013

godz. 17.00 Składanie kwiatów przy pomniku Orlika oraz na cmentarzu Parafialnym.

17.11.2013

godz. 12.00 Msza święta w Kościele Farnym w intencji Powstańców Styczniowych poległych na Ziemi Przasnyskiej

godz. 13.00 Spotkanie z Hubertem Domańskim w Muzeum Historycznym w Przasnyszu, który wygłosi referat nt. „Czy Powstanie Styczniowe spełniło się jako kolejna insurekcja narodowa”.

Uroczystościom towarzyszyć będzie wystawa koła historycznego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej „14 Pułk Strzelców Syberyjskich z Przasnysza” oraz „Mazowiecki Szlak Powstania Styczniowego"
2013-11-16

KONFERENCJA NAUKOWA O OŚWIACIE


KONFERENCJA NAUKOWA O OŚWIACIE
Dyrekcja i społeczność szkolna LO im. KEN
w Przasnyszu
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają
na konferencję naukową

OŚWIATA NA PÓŁNOCNYM MAZOWSZU

w piątek, 20 września o godz. 11.30
w Muzeum Historycznym w Przasnyszu

W programie m. in. wykład Mariusza Bondarczuka "Działanie komunistycznych służb specjalnych wobec środowiska LO w Przasnyszu w latach 1945-1989" oraz referaty przygotowane przez uczniów LO.

Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski i Burmistrz Miasta Przasnysza Waldemar Trochimiuk.
2013-09-19

WYSTAWA TWÓRCZOŚCI DANIELA RATZA

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
zaprasza na otwarcie wystawy
"Twórczość Daniela Ratza"
14 września 2013 roku (sobota)
o godzinie 16.00
w Ratuszu w Przasnyszu, ul. Rynek 1

Daniel Ratz - dobrze znany w mazowieckim środowisku artystycznym płocki plastyk, poeta i prozaik. Laureat wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich, w tym organizowanego w Przasnyszu Mazowieckiego Konkursu Literackiego.
2013-09-13

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. ALFREDA BORKOWSKIEGO

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. ALFREDA BORKOWSKIEGO
POD HASŁEM „OPOWIEŚCI Z RODZINNYCH STRON”

1.Cel konkursu:
- przypomnienie twórczości Alfreda Borkowskiego (15 VI 1930 – 12 II 2012), lekarza, pisarza i społecznika, związanego z ziemią przasnyską i ciechanowską.
Alfred Borkowski urodził się w Mchowie pod Przasnyszem, w Przasnyszu kończył szkołę podstawową i średnią, a w Ciechanowie przez wiele lat mieszkał, pracował i tworzył. Spoczywa na zabytkowym cmentarzu przy ul. Płońskiej. Był autorem ponad trzydziestu książek prozatorskich, gł. o tematyce regionalnej oraz jedenastu zbiorów poezji.
- ocalanie i utrwalanie wiedzy o przeszłości północnego Mazowsza.
- integracja środowisk literackich i regionalnych.
- promocja Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
- I (dla młodzieży w wieku 14-16 lat)
- II (dla młodzieży w wieku 17-19 lat)
- III (dla autorów dorosłych powyżej 19 lat)
3. Konkurs adresowany jest do osób nie zrzeszonych lub będących członkami związków twórczych, piszących w języku polskim.
4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 31 stycznia 2014 r., na adres organizatora jednego utworu o cechach formalnych znamiennych dla prozy Alfreda Borkowskiego (klechda, legenda, opowiadanie, historia miejscowości, biografia, historia rodziny, opis obyczaju), o objętości do 10 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego dziejami północnego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem powiatów przasnyskiego i ciechanowskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagradzanego. Utwór należy przesłać w trzech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, z dopiskiem na kopercie: Opowieści z rodzinnych stron.
5. Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.
6. Prace konkursowe w trzech kategoriach: I, II i III ocenia powołane przez organizatorów Jury, w skład którego wchodzą pisarze, historycy i regionaliści. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.
8. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody mogą odebrać laureaci lub upoważnione przez nich osoby przez trzy miesiące po ogłoszeniu wyników. Po tym terminie nagrody przechodzą na rzecz organizatorów.
9. Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi 15 czerwca 2014 r. w rocznicę urodzin Alfreda Borkowskiego w Muzeum Historycznym w Przasnyszu.
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w „Roczniku Przasnyskim”, „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na nieodpłatną publikację.
11. Utwory należy nadesłać na adres:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu, ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz
tel./fax 0 29 752 28 66 (MHP)
798 041 801 (koordynator: Piotr Kaszubowski, e–mail: pikas@op.pl)

Organizatorzy:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej
Związek Literatów na Mazowszu
2013-07-14

LEGENDY CZESKIE W MUZEUM

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Oddział Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Czeskie Centrum w Warszawie
zapraszają
na otwarcie wystawy

LEGENDY ZAMKÓW I PAŁACY

24 maja 2013 r. o godz. 14.00
w Ratuszu, ul. Rynek 1
2013-05-24

IX MIĘDZYNARODOWE DNI KS. MACIEJA KAZIMIERZA SARBIEWSKIEGO

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają

w dniu 10 maja o godz. 11.00 do Ratusza Staromiejskiego w Przasnyszu

na spotkanie z p. Ireną Duchowską

w ramach IX Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

Irena Duchowska – poetka i działaczka polska na Litwie. Fizyk z wykształcenia, pisarka z zamiłowania. Założycielka i nauczycielka Szkółki Języka Polskiego w rejonie kiejdańskim oraz prezes Związku Polaków Litwy na Laudzie i Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. Zajmuje się także redagowaniem gazetki pn. “Głos z Laudy” i organizowaniem Festynów Kultury Polskiej na Laudzie. Wydała tomiki wierszy: “Znad Issy” (2004), “Głos z Laudy” (2005), “Mój testament” (2006) i “Miraże” (2007).
2013-05-09

MEGALITY - KAMIENNE GIGANTY

Burmistrz Przasnysza
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Oddział Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Down Country Museum (Downpatrick, Irlandia Płn.)

zapraszają na otwarcie wystawy
MEGALITY - KAMIENNE GIGANTY

w dniu 18 kwietnia 2013 roku o godz. 15.30

w Ratuszu w Przasnyszu, ul. Rynek 1
2013-04-17

WARSZTATY ETNOGRAFICZNE

W "Kronice" prezentujemy kilka zdjęć z warsztatów etnograficznych, które odbyły się w muzeum 21 marca 2013 r.
2013-04-02

PRZEKAZANIE SZTANDARU ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

We wtorek, 26 marca 2013 r. prezes oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Przasnyszu p. Tadeusz Rykowski oraz p. Stanisław Kłobuszewski przekazali do zbiorów Muzeum Historycznego w Przasnyszu sztandar organizacji. Poczet sztandarowy ŚZŻAK w Przasnyszu był przez wiele lat niezawodnym uczestnikiem obchodów wielu narodowych świąt i rocznic, nie tylko w grodzie nad Węgierką, ale też w wielu gminach ościennych. Razem ze standarem do zbiorów muzealnych przekazano również należące do pocztu czapki, szarfy i biało-czerwone opaski z napisem: AK. Obecnie na terenie powiatu żyje jeszcze tylko ośmioro członków Światowego Związku Żołnierzy AK Obwód Przasnysz.
2013-03-27

X SPOTKANIE Z CYKLU "PRZASNYSKIE PORTRETY"

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
zaprasza na

X spotkanie muzealne
z cyklu "Przasnyskie portrety"
poświęcone

Palemonowi Nowickiemu
dowódcy oddziału powstańczego z 1863 r.

Prelekcję wygłosi Mariusz Mocek

Spotkanie odbędzie się 14 marca 2013 r. (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Kilińskiego 2
2013-03-12

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Muzeum Historyczne w Przasnyszu zaprasza na wykład Pana Wojciecha Łukaszewskiego pt. "Podziemie zbrojne w powiecie przasnyskim w obliczu nowego totalitaryzmu 1945-1951". Wykład odbędzie się 1 marca 2013 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. Kilińskiego 2.

Wojciech Łukaszewski jest historykiem, regionalistą, dyrektorem Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu, autorem pracy "Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie przasnyskim 1945-1947 w świetle dokumentów" oraz "Elementarza Kurpiowskiego".
2013-02-26

OTWARCIE WYSTAWY O POWSTANIU STYCZNIOWYM I SESJA POPULARNONAUKOWA

Burmistrz Miasta Przasnysza
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Oddział Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają

w dniu 1 lutego 2013 r. o godz. 18.00 do Ratusza (Rynek 1)
na sesję popularnonaukową
i otwarcie wystawy

Obraz Powstania Styczniowego w prasie europejskiej
ze zbiorów Waldemara Krzyżewskiego

PROGRAM SESJI:
* dr Radosław Waleszczak – Powstanie Styczniowe 1863 – 1864
* dr Waldemar Krzyżewski – Biżuteria patriotyczna okresu zaborów
* Wiesław Łaskarzewski – Najciekawsza bitwa Powstania Styczniowego na północnym Mazowszu
* Piotr Kaszubowski – Powstanie Styczniowe w malarstwie Artura Grottgera

Zadanie publiczne pn. „Przygotowanie wystawy upamiętniającej 150-lecie wybuchu Powstania Styczniowego” jest współfinansowane przez Powiat Przasnyski
2013-02-21

70. ROCZNICA EGZEKUCJI POLSKICH PATRIOTÓW

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają w dniu
17 grudnia 2012 r. o godz. 13.30

na IX spotkanie muzealne z cyklu "Przasnyskie portrety"

zorganizowane w związku z 70. rocznicą egzekucji przywódców Obwodu Przasnysz ZWZ-AK.

Prelekcję wygłosi Jan Chmielewski
regionalista, poeta, kolekcjoner, członek Zarządu TPZP
2012-12-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

Muzeum Weterynarii w Przasnyszu

Urząd Miasta w Przasnyszu

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Galeria Marka Kraussa

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana

Przasnysz zapomniana bitwa

Bitwa przasnyska

Andrzej Staszewski

Związek Literatów na Mazowszu

Sanktuarium ¶w. Stanisława Kostki